DOPRAVA ZDARMA pro objednávky nad 1 399Kč

Kolagen jako kloubní výživa

Jedním z nejvíce zkoumaných aspektů suplementace kolagenu je jeho vliv na zdraví kloubů, zejména u profesionálních a rekreačních sportovců. Opakované nárazy a nadměrná mechanická tření mohou mít v průběhu času škodlivý vliv na zdraví pohybového aparátu. Významné množství důkazů poukazuje na konzumaci kolagenu jako způsob, jak zmírnit tyto problémy. Například systematický přehled nedávno publikovaný v časopise Amino Acids ukazuje, jak může suplementace kolagenovým peptidem zvýšit rychlost syntézy kolagenu a snížit vnímanou bolest kloubů u sportovců.
 
Collagen Arthisis
 
Mnohé studie také zkoumaly vliv suplementace kolagenu na vznik a progresi osteoartritidy a revmatoidní artritidy. Tyto chronické stavy způsobují, že se kolagen v kloubech rozkládá rychleji, než se může doplnit, což má za následek bolest kloubů a sníženou pohyblivost. Mnohé studie poukázaly na to, že užívání kolagenu může pomoci s příznaky artritidy, jako v metaanalýze publikované v časopise International Orthopaedics. Podle nadace pro artritidu (Artritis Foundation) však ani perorální doplňování kolagenu nezajistí syntézu kolagenu natolik, aby zvrátil artritidu.
 
Na druhé straně, chirurgické vložení kolagenu do artritických kloubů se ukazuje jako slibná léčba artritidy, podle studie z roku 2018 publikované v časopise PLOS One.
 
 
Pozitivní vliv i na zdraví kostí.
 
Kolagenové doplňky prokazatelně pomáhají se zdravím kloubů, ale existují i důkazy, že mohou mít pozitivní vliv i na zdraví kostí. Podle přehledu zveřejněného v Dental Materials Journal mohou kolagenové peptidy získané z kůže, kostí a šupin ryb pomoci regulovat proliferaci osteoblastů (buňky podílející se na růstu kosti) a syntézu enzymů modifikujících kolagen u lidí. Mohou také podporovat zdravé procesy mineralizace kostí, čímž zabraňují potenciálním prasklinám a zlomeninám.
 
Studie publikovaná v časopise Nutrients zkoumala účinek 12měsíčního denního perorálního podávání 5 g kolagenových peptidů na minerální hustotu kostí u žen po menopauze. Zjištění naznačují, že tento zásah vedl ke zvýšené tvorbě kostí a snížení degradace kostí mezi účastníky studie.
 
Přesto existují protichůdné důkazy. Studie v časopise Maturitas testovala účinek kolagenových hydrolyzátů získaných z želatin na markery kostního metabolismu u žen po menopauze s nízkou hustotou kostních minerálů a nezjistila žádné významné zlepšení jejich kostní struktury.
 
600x600 FlexiRep